POSTS
30
Temmuz 2018
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Massivedynamic.co
İnsan Kaynakları Politikamız ;
Holding şirketlerimizin hedefi:
 “Dünyada erkek modasını yönlendiren, öncü ve lider ilk beş markadan biri olmaktır.”
Holding şirketlerimizi, hedefine ulaştıracak olan en güçlü ve temel öğe ORKA Holding çalışanlarıdır. İnsan kaynakları politikalarımız ve uygulamalarımız, Holding şirketlerimizin hedefiyle eş güdüm içinde oluşturulmuştur.
Bu amaç doğrultusunda ORKA Holding şirketlerinin kısa ve uzun vadeli iş planları yapılmış ve belirlenmiş olan görev tanımları doğrultusunda, ORKA Holding’i gelecekteki hedefine ulaştıracak olan;
• Toplumsal sorumluluk sahibi, ekolojik çevreye saygılı, etik kurallara bağlı
• Hedefe ulaşmak için sürekli öğrenen, verimli çalışan ve yorulmaktan haz alan
• Bilgi ile iş yaparak sonuca yönelen, başarıyı sayısal verilerle tescilleyen
• Mevcut başarılarını ORKA Holding, nihai hedefi için birer mihenk taşı olarak kabul eden, önemli olanın sürekli başarıyı ve hedefi yakalamak olduğunu benimseyen
• Stratejik yönetim anlayışı içinde, kurumdaşlık bilincinin var olduğu, süreç yönetimine dayalı bir takım oyuncusu olabilecek
• Hedeflenen başarıya ulaşmak için değişime açık, mevcut tüm bilgileri ve yönetim tekniklerini verimli kullanabilecek
• Bilginin kişilere değil, kuruma ait olduğunu asla unutmayacak ve bu değerden hareketle “kurumsal bilgi”yi hazırlayacak insan kaynağı teminine gidilmiştir.
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover

Amacımız;


• Takım ruhu ve dayanışma anlayışına kurumsal başarılarla odaklanmak,
• Yaratıcılık ve yenilikçilik,
• Özgüven sahibi, dinamik, etkin ve üretken nitelikli işgücü oluşturmak,
• Çalışanlarımızın motivasyonunu yüksek tutmak,
• İç ve dış müşteri memnuniyeti duyarlılığı,
• Topluma duyarlılık, güvenilirlik ve dürüstlük,
• Kanunlara ve yasal düzenlemelere uymak.