POSTS
30
Temmuz 2018
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Massivedynamic.co
Orka Holding A.Ş. Ziyaretçi Kişisel Veri Aydınlatma Metni
  • Text Hover
Veri Sorumlusu

Gürsel Mah. Yalın Sok. No:3 Kağıthane - İstanbul adresinde yerleşik ORKA HOLDİNG. A.Ş. (ORKA olarak anılacaktır) olarak; İş yerlerimizi ziyaretiniz sırasında sizlerden temin edilen kişisel verileriniz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusu olarak tarafımızca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi, Hukuki Sebebi, İşleme Amacı

Kişisel verileriniz Orka Holding merkez binasını ziyaretiniz sırasında, kimlik veriniz ( Sadece AD ve SOYAD) fiziksel ortamda ve güvenlik kameraları vasıtasıyla elde edilen GÖRSEL VERİNİZ elektronik ortamda toplanmaktadır.
Bu kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca bir hakkın tesisi ve korunmasının yanı sıra işletmemizin ve sizlerin güvenliğini sağlamak adına sizin özgürlüklerinize herhangi bir zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatimiz çerçevesinde, sınırlı süre ile sistemlerimize işlenmektedir. Veri işleme amacımız fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulmasıdır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Bu verilere Orka Holding bünyesinde bulunan ve ortak veri tabanını kullandığımız Orka Tekstil San. ve Turizm Ticaret A.Ş. ve Or-Pa Pazarlama ve Teks. San. A.Ş.’ nin de erişimi bulunmaktadır.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler olarak, 6698 sayılı kanunun 11. Maddesinde sayılan; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz
Kanun kapsamında yer alan tüm talep ve başvurularınızı kvkk@orkaholding.com.tr e-posta adresinden (dilerseniz www.orkaholding.com.tr adresinde yer alan Başvuru Formunu doldurarak ) şirketimize daha önce tarafınızca bildirilmiş e-posta aracılığıyla, doğrudan ıslak imzalı belge ile posta yoluyla veya ilgili mevzuatta sayılan yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre, başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz.


ORKA HOLDİNG. A.Ş. (VERİ SORUMLUSU)
ADRES: Gürsel Mah. Yalın Sk. No:3 Okmeydanı - İstanbul
TELEFON: 0 212 314 23 23
MERSİS:0647014763600015
WEB ADRESİ: www.orkaholding.com.tr